Cancelled – Wereldjongerendag – Stay safe!

16 november 2021
Wereldjongerendag – Zondag 21 november 2021
“Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig”!

Op dé jaarlijkse Wereldjongerendag (vanaf dit jaar op het feest van Christus Koning en niet meer op Palmzondag) vieren jongeren over de hele wereld samen dat een jonge kerk zijn zeker mogelijk is!
Helaas hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om aankomende zondag niet samen te komen in Eindhoven.

Zoals de bisschoppen zeggen: “We hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving”.

Andere berichten