Aswoensdag: start van de veertigdagentijd

13 februari 2021

Aswoensdag volgt na carnaval en is het begin van de Vasten en de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. Dit jaar kan de viering van Aswoensdag vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden, omdat er aan elke viering maar maximaal dertig mensen mogen deelnemen. Ook het askruisje op het voorhoofd kan dit jaar niet worden uitgereikt. In plaats daarvan heeft het Vaticaan toestemming gegeven om bij gelovigen as boven het hoofd te strooien, waardoor er geen sprake hoeft te zijn van fysieke aanraking. Maar door het maximumaantal deelnemers zullen er dit jaar toch veel mensen teleurgesteld moeten worden.

Als alternatief heeft het bisdom Roermond een speciale gebedskaart uitgebracht. Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch heeft deze speciale gebedskaart overgenomen voor mensen die graag stilstaan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen. Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd.

Mensen die dat willen, hebben daardoor de gelegenheid om toch stil te staan bij Aswoensdag en een moment van persoonlijke bezinning te houden. De kaart kan ook gebruikt worden voor gebedsdiensten in kleine kring. De gebedskaarten worden verspreid via de parochies, die ze kunnen uitdelen of in de dagkapel of een andere openbare plek kunnen leggen, waar belangstellenden ze kunnen afhalen. Het liturgische moment van de asoplegging wordt door de gebedskaart niet vervangen, maar biedt mensen de gelegenheid om bij Aswoensdag stil te staan.

De traditie van het uitdelen van een askruisje of het strooien van as bestaat in de Kerk al heel lang en is een teken van boetedoening en een herinnering aan de vergankelijkheid van het leven. De priester spreekt daarbij de tekst uit “Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”

 

Vieringen van Aswoensdag in onze parochie:

17-2-2021  H. Spiertz 09.00 Schaijk  |  P. Raaphorst 19.00 Herpen  |  H. Zandbelt 19.00 Huisseling 

 

Andere berichten