Aanmelden voor Eerste H. Communie en H. Vormsel

8 oktober 2018

Informatie over en aanmelden voor de Eerste Heilige Communie en/of voor het Heilig Vormsel in onze parochie Heilige Johannes de Doper.

Voor en na de herfstvakantie worden de zeven basisscholen in onze parochie bezocht om informatie en aanmeldingsformulieren te verstrekken aan de kinderen over de bovenstaande Sacramenten.

Met deze berichtgeving willen wij u daarover informeren, als ook de ouders waarvan hun kind niet op één van deze basisscholen zit, of zelfs aan het vervolgonderwijs deelneemt, en die hem of haar daaraan willen laten deelnemen.

Onderstaand treft u de informatie aan om contacten te leggen en informatie op te vragen.
De aanmeldingsformulieren zijn ook via de website www.heiligejohannesdedoper.nl te verkrijgen.

Voorbereidingen geschieden in drie locaties:

Ravenstein:
– Informatie avond E.H.C. Ravenstein: 8 november 2018 om 20.00 uur.
Pastorie Ravenstein. Aanmelding uiterlijk: 1 december 2018.
Contactpersoon: mevrouw J. Bekkers / jurgen.joyce@home.nl.
– Informatie avond H.V. Ravenstein: 29 oktober 2018 om 20.00 uur.
Pastorie Ravenstein. Aanmelding uiterlijk: 12 november 2018.
Contactpersoon: de heer J. Brukx / brukx@hetnet.nl.

Informatie bij de contactpersoon. Aanmelding via de contactpersoon of via het parochiecentrum Ravenstein 0486-411595 ravenstein@heiligejohannesdedoper.nl.

Herpen:
– Informatie avond E.H.C. Herpen: 7 november 2018 om 20.00 uur.
Zaaltje/pastorie Herpen. Aanmelding uiterlijk: 1 december 2018.
Contactpersoon: mevrouw A. Geerts / annemiekegeerts@kpnplanet.nl.
– Informatie avond H.V. Herpen: 12 december 2018 om 19.30 uur.
Zaaltje/pastorie Herpen. Aanmelding uiterlijk: 16 november 2018.
Contactpersoon: mevrouw S. Loeffen / johnensialoeffen@gmail.com.

Informatie bij de contactpersoon. Aanmelding via de contactpersoon of via het parochiecentrum Herpen 0486-411424 pastorieherpen@gmail.com.

Schaijk:
– Informatie avond E.H.C. Schaijk: 21 november 2018 om 19.00 uur.
Parochiecentrum Schaijk. Aanmelding uiterlijk: 7 december 2018.
Contactpersoon: mevrouw J. Strik / jenniestrik@live.nl.
– Informatie avond H.V. Schaijk: informatie avond, na de aanmelding, over het vormsel project op 12 december 2018 om 20.00 uur.
Parochiecentrum Schaijk. Aanmelding uiterlijk: 21 november 2018.
Contactpersoon: mevrouw J. de Bekker / jose@debekkeross.nl.

Informatie bij de contactpersoon. Aanmelding via de contactpersoon of via het parochiecentrum Schaijk 0486-461220 finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl.

Met hartelijke groeten,
René Lamers diaken
Parochie H. Johannes de Doper
reelstca@gmail.com / 06-12428322

Andere berichten