Week van Ontmoeting

Event details

  • vrijdag | 16 June 2018 to vrijdag | 22 juni 2018
  • De hele dag

Zaterdag 16 juni t/m Zaterdag 23 juni 2018

De naaste, gelaat van Jezus

De Week van Ontmoeting is een actieweek van ontmoeten en heeft als thema: “De naaste, gelaat van Jezus”. Wie is de naaste? De naaste, dat ben jìj als jij (vanuit je hart) bewogen, met liefde, barmhartigheid en ontferming handelt, zoals Jezus. In elke naaste mogen we Hem – en dus God – zien en ontmoeten.

Samen gemeenschap (op-)bouwen De Week van Ontmoeting is ervoor bedoeld om door ontmoeting met elkaar te groeien in gemeenschap(-szin), om een band met elkaar op te bouwen, in geloof, hoop en liefde. In gemeenschap ook in, door en met God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Dit zou kunnen inhouden dat wij voor elkaar bidden, anderen bezoeken, er voor de ander zijn, en in gemeenschap samen optrekken en ons laten inspireren, naar elkaar luisteren, met elkaar vieren en van elkaar leren. Kortom, saamhorigheid beleven.
Zò mogen en kunnen wij de éne familie van God vormen!

Huisbezoek
Tijdens deze week gaan enkele mede-gelovigen op huisbezoek bij anderen, om met hen in (persoonlijk) contact te komen, hen te ontmoeten, hen te leren kennen, met hen samen te zijn, en hen uit te nodigen samen het geloof – in liefde en hoop – te (komen) vieren en beleven in Jezus’ gemeenschap, de parochie.
Het idee is om (opnieuw) contact te leggen met ouderen en jongeren, met zieken en eenzamen, ja met eenieder die bezoek wil ontvangen.

Vieringen
Ter ondersteuning van de huisbezoeken en de andere activiteiten wordt er dagelijks tijdens de Aanbidding, de Eucharistieviering en andere gebedsmomenten gebeden.

Activiteiten
Naast de huisbezoeken vinden er ook andere activiteiten plaats, waarin ontmoeting voorop staat. We kunnen denken aan koffie/theedrinken na de Mis of een bijeenkomst met en voor de dementerende bewoners van Vierhoven.

Het Weekthema wordt ook ter sprake gebracht en uitgewerkt tijdens een filmavond én tijdens een lezing.

U bent hartelijk uitgenodigd! Heel welkom!

PROGRAMMA VAN DE
“WEEK VAN ONTMOETING”
zie achter in de kerken en op onze website www.heiligejohannesdedoper.nl

 

U bent van harte ook uitgenodigd om onderstaande activiteiten bij te wonen.

Dinsdag 19 juni: 19.30 uur
Film – “Over het leven van de heilige Theresia van Lisieux” . Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. De filmavond is vrij toegankelijk. Wees welkom!
Hopelijk zien we elkaar bij deze film!

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Woensdag 20 juni: 19.30 uur
Lezing over het Week van Ontmoeting-thema: “De naaste, gelaat van Jezus
– op zoek naar een missionaire kerk”
Inleider: Hendro Munsterman.

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Zaterdag 23 juni: “Hoop-Tour-Dag”
Vanaf 09.00 uur tot 18.30 uur te Schaijk
Afsluiting ‘Week van Ontmoeting’.