H. Antonius Abt met kerst open

Naast de kerstvieringen in deze kerk, is de H. Antonius Abt kerk te Schaijk open voor bezichtiging op: Eerste Kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur. Tweede Kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur is er een gebedsviering voor de allerkleinsten. Van harte welkom.

Lees verder

Mededeling

In de parochie van de H. Johannes de Doper wordt ook door de week elke dag de eucharistie gevierd. Deze H. mis vindt plaats in de kerk van Schaijk. Vanwege de pastorale noodsituatie van de tijdelijke sluiting van de St. Luciakerk in Ravenstein, zal deze stille H. mis vanaf januari...

Lees verder

Bedevaart Beauraing

Sinds 1946 organiseert Vereniging Nederlands Beauraing Comité “Pro Maria” bedevaarten naar Beauraing. In Nederland zijn 7 bisdommen, en in vier daarvan is een afdeling van NBC “Pro Maria”, te weten in Haarlem-Amsterdam, Rotterdam, Breda en Den Bosch. Voorzitter van afdeling bisdom Den Bosch is ZEH Pater J. Berndsen C.S.Sp. De...

Lees verder

Mannenkoor NCB zingt in Schaijk

Schaijk Mannenkoor-NCB zingt bij H.Eucharistieviering. Het Mannenkoor-NCB zingt op zaterdag 20 oktober om 17.30 uur in de H. Mis van de parochiekerk H.Antonius Abt in Schaijk. Naast de vaste gezangen hoort u ook andere (bekende) liederen. U bent van harte welkom om te luisteren en mee te vieren. Het Mannenkoor...

Lees verder

Aanmelden voor Eerste H. Communie en H. Vormsel

Informatie over en aanmelden voor de Eerste Heilige Communie en/of voor het Heilig Vormsel in onze parochie Heilige Johannes de Doper. Voor en na de herfstvakantie worden de zeven basisscholen in onze parochie bezocht om informatie en aanmeldingsformulieren te verstrekken aan de kinderen over de bovenstaande Sacramenten. Met deze berichtgeving...

Lees verder

Pastorie Schaijk

De heer Harrie Boot, bestuurslid van het parochiebestuur van H. Johannes de Doper, is belast met het vastgoed van onze parochie. Zijn voorstel om de pastorie en het parochiecentrum te Schaijk samen te gaan voegen, heeft de instemming verkregen van het parochiebestuur en het bisdom. De huidige pastorie zal dusdanig...

Lees verder