Heilige Eucharistie

Zondag 30 juni 2024 om 10:30 uur
Kerk: Neerlangel
Voorganger: alle pastores
Muziek: GK Herpen

ST. JANSFEEST, PATROON VAN DE PAROCHIE

Misintenties:

Bart en Marietje van der Sluijs-Siebers

Toon Beerens

overleden ouders en familie van Gelder-van Amstel

Henk en Fien Heessen en Connie Hamers

Frans en Lina van der Rijdt-Kersten

Jan van den Berg

Adriaan en Corrie van Gelder en kleinzoon Marc Knijnenburg