Heilige Eucharistie

Zondag 14 april 2024 om 09:30 uur
Kerk: Schaijk
Voorganger: J. Grubben
Muziek: Herenkoor

Misintenties:

Jo en Marietje Derks-Jordens

Frans en Cató Peeters-Verbruggen, zoon Tiny en pleegzoon Jan