Terugblik ‘Dag van het Jodendom 2023’

De ‘Dag van het Jodendom’ werd in ons bisdom op zondag 22 januari ingevuld met een digitale studiemiddag over Joods Tilburg. Film én gesprek Tijdens deze digitale studiemiddag werd allereerst een korte film over Joods Tilburg getoond. Deze film is opgenomen in Tilburg en bisschop De Korte spreekt in deze...

Lees verder

Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen. De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2023 heeft...

Lees verder

De Week van gebed voor eenheid

Zondag 22 januari vindt de oecumenische viering plaats in de Garnizoenskerk te Ravenstein om 10.00 uur. Het koor Cordaad draagt de zorg voor de muzikale invulling en er is kindernevendienst.   DOE GOED ZOEK RECHT De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te...

Lees verder

Twee kerstactiviteiten van samenkomen

De ‘Levende Kerststal’ en ‘Kerstverhaal’ Vanmiddag en avond waren bij twee kerstactiviteiten onze herbergen te Schaijk en Reek zeer goed bezocht. In Reek was er nog net voldoende ruimte voor Jozef en Maria. In de H. Antonius Abt kerk te Schaijk werd het kerstverhaal gelezen, uitgebeeld als ‘Levende Kerststal’ en...

Lees verder

Afscheid pastor H. Zandbelt

Op zondag 4 december zal pastor H. Zandbelt voor het laatst voorgaan tijdens de H. Eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Antonius Abt kerk te Overlangel. Deze viering zal onder andere in het teken staan van zijn dankbaarheid voor de door hem geschonken toewijding aan zijn naasten in onze...

Lees verder

Familievieringen van start

Lach, Leef en Geloof Vorig jaar zijn we binnen onze parochie, de Heilige Johannes de Doper, gestart met het Familiepastoraat. Hierin worden we begeleid en ondersteund door het Bisdom. Nu zult u denken: wat houdt het Familiepastoraat in, wat kan dat voor mij betekenen? Met het Familiepastoraat willen we binnen...

Lees verder

RedWednesday Woensdag 23 november

Vervol­ging van Chris­te­nen in de wereld neemt toe. Dat is de be­lang­rijk­ste bevin­ding van ‘Vervolgd en Vergeten?’, een perio­dieke rapportage van Kerk in Nood (ACN) over Chris­te­nen die in 2020-2022 onderdrukt wor­den van­wege hun geloofs­over­tui­ging. Op 16 no­vem­ber is het rapport aan­ge­bo­den aan mgr. Ron van den Hout, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den...

Lees verder

Wereldjongerendagen 2023

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft...

Lees verder