Zondag 30 juni St. Jansviering Neerlangel

30 juni 2024, 10:30 uur
Kerk: Neerlangel

In Neerlangel wordt op zondag 30 juni het patroonsfeest van de H. Johannes de Doper gevierd, in en nabij het kerkje aldaar. Dit feest dat in de open lucht plaats vindt, wordt jaarlijks georganiseerd door het St. Jansgilde van Neerlangel en kent een traditie van vele eeuwen. Het altijd aanwezige St. Barbaragilde zal weer assisteren.

De festiviteiten beginnen op maandag 24 juni, de eigenlijke feestdag van St. Jan, wanneer er in het kerkje om 19.30 uur een plechtig H. Lof zal worden opgedragen.

Zowel het H. Lof als de H. Mis zullen mede worden opgeluisterd door het Gemengd Koor Herpen.

Zondags voor de H. Mis die om 10.30 uur begint worden de Koning en de Priester door beide Gilden afgehaald en trekt men in plechtige stoet naar het kerkplein onder de bomen. Voor de kinderen is er een kindernevendienst, waarbij ze het veld in gaan om St. Janskruid te plukken, wat ze in een grote mand aan de priester aanbieden. Met hun eigen bloemen – in wijwater gedrenkt – worden ze dan gezegend, waarna de bloemen tot kerstmis worden gedroogd en als St. Jansstro in de kribbe gelegd wordt.

Na afloop van de plechtigheid wordt eenieder een kopje koffie aangeboden, waarna het koningschieten begint, waarvoor een aparte vogel is geplaatst voor het St. Jansgilde, het Gilde van St. Barbara alsook een zogenaamde vrije vogel voor het publiek.

Bij voldoende belangstelling kunnen de jeugdige bezoekers bij het laserschieten kampen om de titel jeugdkoning of jeugdkoningin, waarbij een wisselbeker en een attentie hun trofee zal zijn.

Voor de Koning van de vrije vogel is een mooie prijs en een wisselbeker beschikbaar. De festiviteiten worden muzikaal opgeluisterd door Fanfare Jong Leven uit Macharen.

U bent allen van harte welkom.

 

Namens het gilde van St. Jan,

Joop Peters, Koning/ wnd. secretaris.

 

P.S. Om aan de schietwedstrijd voor de vrije vogel te kunnen deelnemen dient U een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.