Diocesane dag voor gezinnen: Hoor je mij? – 31 augustus 2024

31 augustus 2024, 09:30 - 16:00 uur

Net als voorgaande jaren organiseert de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch een diocesane dag voor gezinnen.


We treden zaterdag 31 augustus 2024 in de voetsporen van de heilige Willibrord. We doen dat in het mooie Waalre, waar Willibrord zelf een kerk stichtte.

 

Hoor je Mij?
Paus Franciscus vraagt ons van 2024 een Jaar van Gebed te maken. Hij roept ons op om een ‘Symfonie van gebed’ te laten klinken. Nou, die uitdaging nemen we aan!

We treden daarvoor in het voetspoor van de heilige Willibrord. Willibrord trok weg uit de veilige abdij in Ierland om in de Nederlanden het evangelie te verkondigen. Dit is nooit mogelijk op eigen kracht. Dat gaat met bidden, en speuren naar Gods stem voor jou. Hoor ik Hem? Hoort Hij mij?

Op zaterdag 31 augustus ontdekken we op een speelse manier allerlei vormen van gebed. Luisteren en muziek spelen een grote rol die dag. We eindigen letterlijk met die ‘Symfonie van gebed’!

 

Kom als parochie
De heilige Willibrord is de patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. Onze parochies behoren tot zijn erfenis. Draag bij aan de vreugde van het geloof, de symfonie van gebed, ook in uw parochie! Kom, samen met gezinnen uit de parochie, en ervaar de vreugde van het geloof.

 

Ontzorgen
U komt met uw gezinnen. Wij zorgen voor de rest: busvervoer (als dat gewenst is), een afwisselend programma, eten; een ‘zing-en-speel-dag’ met God.

De kosten voor dit alles bedragen €5,00 per persoon, all inclusive.
Familiepastoraat van het bisdom organiseert deze dag eenmalig. Er is geen herkansing.

 

Posters, flyers en meer
In onze kerken treft u een poster met een paar flyers aan. Bijgaand treft u ook een digitale flyer.

hoor je mij – flyer 31 augustus 2024

Bent u geïnteresseerd in deze gezinsbedevaart, en wilt u op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact op via familiepastoraat@heiligejohannesdedoper.nl  John Loeffen.

Meer informatie vindt u tenslotte op de website van het bisdom onder ‘HOOR JE MIJ?

Graag tot ziens op zaterdag 31 augustus!

 

Parochie H. Willibrord (Aalst-Waalre-Valkenswaard)
Familiepastoraat bisdom van ‘s-Hertogenbosch

Familiepastoraat Heilige Johannes de Doper