Boekpresentatie St. Lucia kerk

5 juni 2024, 20:00 uur

Op woensdag 5 juni 2024 wordt gepresenteerd

 

De ondergang van de Sint Luciakerk te Ravenstein (anno 1735)

Verslag van een tragedie (2015-2023)

 

Een boek van Martin Jan van Mourik

 

In de komende jaren worden in Nederland honderden rooms-katholieke kerken aan de eredienst onttrokken en vervolgens aan de werking van de markt blootgesteld. Deze kaalslag is onvermijdelijk maar vereist grote zorgvuldigheid bij de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Daaraan schort het vaak in ernstige mate.

In de  periode 2015- 2023 werd door het Loterijfonds (anno 1729) in Ravenstein bittere strijd geleverd over de toekomst van de barokke Sint Luciakerk (anno 1735). Deze ‘jezuïetenkerk’ is een katholiek symbool van de godsdienstvrijheid in de eeuwen waarin de heerlijkheid Land van Ravenstein werd omringd door calvinistische, veelal Hollandse, onderdrukkers. Het Loterijfonds financierde de bouw van de kerk met de opbrengst van een loterij.

Het belang van de Sint Luciakerk als bijzonder religieus en cultureel erfgoed werd sinds 2015 jammerlijk miskend door kerkelijke en burgerlijke autoriteiten. Uiteindelijk sneuvelde de Sint Luciakerk in 2023 op het altaar van onwetendheid, onverschilligheid en domheid. Dit boek toont dit aan op basis van de feiten en de geproduceerde processtukken die als supplementen in het boek zijn opgenomen.

De auteur wordt vóór alles bewogen door de wens de tragedie geschiedkundig vast te leggen. Schijnheilige terughoudendheid wordt daarbij geschuwd.

Het boek kan andere strijders voor het behoud van religieus erfgoed informatie, steun en inspiratie bieden.

 

Martin Jan van Mourik is emeritus hoogleraar notarieel- en privaatrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-notaris te Nijmegen.

 

Uitgever:         Stichting Loterijfonds Ravenstein (anno 1729)

ISBN:               978-90-825130-3-5, prijs € 25,– ( 252 p.)                         , 

Contact:          info@loterijfondsravenstein.nl

                        info@professorvanmourik.nl (06 4661 4069)

Presentatie:    woensdag 5 juni 2024 in de molen (Brouwerij Wilskracht) te

                        Ravenstein (voor genodigden); aanvang 20.00 uur