Via onderstaande link kunt u onze privacyverklaring conform de AVG bekijken:

Privacyverklaring-R.-K.-Parochies-versie-24-mei-2018