Via onderstaande link kunt u onze privacyverklaring conform de AVG bekijken:

Privacyverklaring-R.-K.-Parochies-versie-jan-2019