Week van ontmoeting

Event details

  • vrijdag | 1 June 2019 to zaterdag | 8 juni 2019
  • 15:30

Zaterdag 1 juni 2019 t/m Zondag 9 juni 2019
Pinksteren, Feest van de Geest

De Week van Ontmoeting is een actieweek van ontmoeten!

Pinksteren, Feest van de Geest
Deze Week van Ontmoeting heeft als thema: “Pinksteren, Feest van de Geest”. Met Pinksteren werd de Geest van God uitgestort over de apostelen, over Jezus’ leerlingen. Met de uitstorting kregen ze de kracht om van Jezus, de Zoon van God, te getuigen, om zo te groeien in gemeenschap met God en met elkaar. Dat mogen we voortzetten!

Samen gemeenschap (op-)bouwen
De Week van Ontmoeting is ervoor bedoeld om door ontmoeting met elkaar te groeien in gemeenschap(-szin), om een band met elkaar op te bouwen, in geloof, hoop en liefde. In gemeenschap ook in, door en met God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Dit zou kunnen inhouden dat wij voor elkaar bidden, anderen bezoeken, er voor de ander zijn, en in gemeenschap samen optrekken en ons laten inspireren, en naar elkaar luisteren, met elkaar vieren en van elkaar leren. Kortom, saamhorigheid beleven.
Zò mogen en kunnen wij de éne familie van God vormen!

Huisbezoek
Tijdens deze week gaan enkele mede-gelovigen op huisbezoek bij anderen, om met hen in (persoonlijk) contact te komen, hen te ontmoeten, hen te leren kennen, met hen samen te zijn, en hen uit te nodigen samen het geloof – in liefde en hoop – te (komen) vieren en beleven in Jezus’ gemeenschap, de parochie.

Het idee is om (opnieuw) contact te leggen met ouderen en jongeren, met zieken en eenzamen, ja met eenieder die bezoek wil ontvangen.

Vieringen
Ter ondersteuning van de huisbezoeken en de andere activiteiten wordt er dagelijks tijdens de Aanbidding, de Eucharistieviering en andere gebedsmomenten gebeden.

Activiteiten
Naast de huisbezoeken vinden er ook andere activiteiten plaats, waarin ontmoeting voorop staat. We kunnen denken aan koffie/theedrinken na de Mis of een bijeenkomst met en voor de dementerende bewoners van Vierhoven.

Het Weekthema wordt (meer) ter sprake gebracht en uitgewerkt tijdens een filmavond én tijdens een lezing.

Kijk voor het volledige programma bij ‘Over ons’ en klik door op ‘Activiteiten en vieringenprogramma’.

U bent hartelijk uitgenodigd! Heel welkom!