Uitreiking van het “Valentijntje”.

Event details

  • vrijdag | 17 February 2018
  • 13:00

Rond 14 februari, Valentijnsdag (de feestdag van de H. Valentijn), zal de uitreiking plaatsvinden van de bijzondere diaconale onderscheiding het “Valentijntje”. Dit zal geschieden op zaterdag 17 februari om 14.00 uur.
Deze onderscheiding zal worden gegeven aan een inwoner van de Parochie H. Johannes de Doper. Dat zal gebeuren op grond van de onbaatzuchtige inzet en dienstbaarheid vanuit de liefde tot God en de naaste, die deze persoon gedurende talloze jaren heeft getoond, en waarmee hij/zij zichtbaar heeft gemaakt wat Jezus ons heeft gezegd:

“Alles wat je voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook voor Mij gedaan” (Matteüs 25,40).