Paaswake

Event details

  • vrijdag | 15 April 2017
  • 00:00
  • Hamstraat 1, Huisseling

In onze parochie vindt één viering van de Paaswake plaats. Op zaterdagavond 15 april vieren wij de verrijzenis van Jezus Christus uit de dood in de St. Lambertuskerk te Huisseling. In deze viering zullen de Paaskaarsen van de kerken worden gezegend, alsmede het wijwater. Allen van harte welkom om samen het grootste kerkelijke feest samen te vieren.