Lezing: Migranten

Event details

  • maandag | 9 October 2018
  • 18:30
  • Pastoor van Winkelstraat 7-9 te Schaijk

Inleiding: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. Dit citaat uit het evangelie van Mattheus (25, 35-36) geeft de kern aan van hoe je dient om te gaan met de ander, en vooral met die ander die niet bekend is: de vreemdeling. Het voorschrift gaat uit van de feitelijke stand van zaken: iemand is hongerig, of is dorstig of is een vreemdeling en dan behoor je die ander op een bepaalde manier tegemoet te treden. Een dergelijke benadering was en is nog steeds niet vanzelfsprekend, vandaar dat het ook expliciet is voorgeschreven.

In onze samenleving en vooral de berichtgeving daarover, worden vreemdelingen op zeer uiteenlopende wijze benoemd of in een hokje geplaatst: migrant, vluchteling, asielzoeker, ex-pat, en zo zijn er nog wat termen die worden gehanteerd.

Op de vraag is dan of al deze begrippen hetzelfde betekenen of dat er wezenlijke verschillen zijn. Hierop zal Carolus Grütters proberen in zijn lezing een antwoord te geven, net als op de vraag wat dat dan in de praktijk betekent.

Inleider: Carolus Grütters (1963) is onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van en docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich al ruim 30 jaar bezig met het migratierecht. Hij staat rechts op de foto.

Tijdstip: Dinsdag 9 oktober 2018 om 19.30 uur Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee.

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Wij hopen u te begroeten en heten u van harte welkom!