Lezing: Islamjongeren in Nederland

Event details

  • maandag | 12 September 2017
  • 17:30
  • Parochiecentrum in Schaijk aan de Pastoor van Winkelstraat 7-9.

Jonge moslims in Nederland staan voor de uitdaging hun geloof vorm te geven in een samenleving die enerzijds als seculier wordt aangeduid en anderzijds diverse uitingen van religies en levensbeschouwingen kent. Tevens zijn zij zich bewust van de grote publieke aandacht voor de plek van de Islam en moslims in de Nederlandse samenleving.
Dit heeft invloed op hun geloofsontwikkelingen. Hoe de religieuze identiteit vormgegeven wordt, is afhankelijk van verschillende factoren zoals cultuur, gender en maatschappelijke context. Bovendien geven moslimjongeren bij het naderen van de jongvolwassenheid, en daarmee van een zelfstandig leven, hun geloofsopvattingen –en praktijken steeds meer op eigen wijze invulling.
In deze lezing wordt door Nora Asrami ingegaan op vragen als wat houdt de Islam voor moslimjongeren in, welke geloofspraktijken- en overtuigingen krijgen zij van huis uit mee, welke diversiteit gaat er schuil achter een containerbegrippen als ‘de Islam’ en ‘moslimjongeren’. En is er een vorming van een Nederlandse Islam zichtbaar onder deze jongeren?

Inleider: Nora Asrami (1983) promoveert aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een godsdienstsociologisch en Islamologisch onderzoek naar geloofsovertuigingen –en praktijken onder Marokkaans-Nederlandse moslimjongvolwassenen. Daarnaast is zij werkzaam als programmamaker bij NEWConnective, een initiatief van Vrije Universiteit van Amsterdam en Protestantste Kerk te Amsterdam, gericht op activiteiten rondom zingeving voor studenten. Hiervoor werkte zij o.a. voor het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en het Contactorgaan Moslims en Overheid. In en naast haar werk is zij betrokken bij verschillende initiatieven op het vlak van de interreligieuze dialoog en vrouwen- en jongerenemancipatie.

Van harte uitgenodigd !