Lezing: Illegalen

Event details

  • dinsdag | 12 September 2018
  • 17:30
  • Pastoor van Winkelstraat 7-9 te Schaijk

Inleiding: In Nederland wonen ongeveer 100.000 migranten zonder verblijfsvergunning: ze zijn illegaal hier. We noemen ze ‘ongedocumenteerden’, omdat ze geen verblijfsdocumenten hebben. Vaak niet uit eigen keus: zij zijn hiernaartoe gevlucht maar hebben om een of andere reden geen verblijfsvergunning gekregen, of zij zijn hier gekomen om te werken maar kunnen niet meer terug naar hun eigen land, of ze waren hier gekomen met hun echtgenoot en kunnen na een scheiding hun familie in het land van herkomst niet meer onder ogen komen. En er zijn ook duizenden kinderen zonder verblijfsvergunning wier enige fout is dat hun ouders geen verblijfsgunning hebben. Soms zijn ze zelfs hier in Nederland geboren.

Het leven hier is zwaar en onzeker voor ‘ongedocumenteerden’: ze moeten zwart werken, mogen na hun 18e niet meer naar school, huren illegaal (dus duur en in slechte huizen). Hun gezondheid is dan ook slecht en ze mogen geen ziektekostenverzekering afsluiten. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers in Nederland, vaak vanuit kerken, die hen ondersteunen en helpen. Het Evangelie laat eigenlijk ook geen andere keus dan concluderen dat deze mensen er net zo bij horen als anderen, en dat wij zeker voor deze “geringsten onder onze broeders” (Mt. 25, 40) moeten zorgen.

Hoe ziet het leven van ‘ongedocumenteerde’ migranten eruit? Welke gezondheidsproblemen hebben zij , en wat kunnen we daaraan doen? In haar lezing zal Maria van den Muijsenbergh hierop ingaan.

Inleider: Maria van den Muijsenbergh (1956) is huisarts en bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnzorg’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bij Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen. Mensen met een lage opleiding, en veel mensen met een migratieachtergrond zijn ongezonder dan andere mensen in Nederland.

Het onderzoek van Maria van den Muijsenbergh richt zich erop hoe de zorg, met name eerstelijnszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen), optimaal kan aansluiten bij mensen met een migratieachtergrond of lage opleiding, zodat hun gezondheid beter wordt. Zij geeft les over deze thema’s aan studenten en aan artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Maria van den Muijsenbergh is gepromoveerd op een studie naar de ervaringen en wensen van patiënten, naasten en huisartsen ten aanzien van palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk en heeft verschillende studies op het gebied van migranten en palliatieve zorg begeleid. Internationaal doet zij vooral onderzoek naar de gezondheid van en zorg voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning.

Tijdstip: Woensdag 12 september 2018 om 19.30 uur Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee.

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

U bent heel welkom!