Lezing: Gedachten over zending in tijden van “missionaire mode”/GEANNULEERD IVM CORONAVIRUS

Event details

  • maandag | 26 May 2020
  • 17:30
  • Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 1 te Schaijk

“Missie is het relationele, communicatieve bestaan tussen God, mensen en medemensen. De context van dit bestaan of deze co-existentie leidt tot altijddurende nieuwe belichamingen van relationaliteit en communicatie in tijd en plaats. In deze zin is missie altijd onomkeerbaar. Het kan niet worden overgedaan of kan niet ongedaan worden” (Dorottya Nagy).

De afgelopen jaren laat de kerkelijke landschap in Nederland steeds meer programma’s, activiteiten, beleidsdocumenten, initiatieven, vormen van theologiseren en gesprekken zien, die gekenmerkt worden door het woord “missionair”. Zinnen zoals “De kerk is per definitie missionair”, “Zending is onverminderd nodig, omdat kerken en christenen in alle tijden en op alle plaatsen de opdracht hebben om te getuigen” of “Hoe missionair is jouw kerk?” laten zien dat er (ook) in Nederland en dat er (ook) in de zogenaamde meer geïnstitutionaliseerde kerken opnieuw een bewustwording gaande is, waarbij de vraag wat christen-zijn betekent – kortom: wat met het woord “missionair” bedoeld wordt – beantwoord moet worden.

Dit missionair bezig zijn is grensoverschrijdend, wanneer het over kerken gaat. Tegelijkertijd prikkelt deze “missionaire mode” elke theoloog, om dieper te gaan en naar de mogelijke betekenissen en invullingen van dat “missionair bezig-zijn” in Nederland te vragen.

Het doel van deze lezing is drievoudig:
1. om in kaart te brengen wat dit missionair kerk-zijn in Nederland betekent en welke theologische vragen zo’n observatie met zich meebrengt;
2. om verbanden te leggen tussen de missionaire mode in Nederland en verder in Europa en wereldwijd;
3. om de deelnemers van de bijeenkomst van een aantal hermeneutische (=de uitleg betreffend) c.q. theologische gereedschappen te voorzien, waarmee men in het dagelijks leven met de ingewikkelde “missionaire mode” – en de vragen die met deze benadering gepaard gaan – beter uit de voeten zouden kunnen.

Dorottya Nagy (1978) is bijzonder hoogleraar Missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.
Ze doet onderzoek naar migratie en theologie en naar methodologische vraagstukken betreffende de studie van de christelijke traditie wereldwijd met een bijzondere focus op Centraal en Oost-Europa. Ze coördineert de Europese tak van de International Association for Mission Studies (IAMS) en is voorzitter van de Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS). Ze is Luthers predikant, gehuwd en heeft twee kinderen.

Tijdstip: Dinsdag 26 mei 2020 om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Plaats: Parochiecentrum Schaijk aan de Pastoor van Winkelstraat 1.

Van harte welkom!