Lezing: De naaste, gelaat van Jezus – op zoek naar een missionaire kerk

Event details

  • dinsdag | 20 June 2018
  • 17:30
  • Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Lezing over het thema van de “Week van Ontmoeting”. 

Inleiding: Het christendom is niet dood – het gaat slechts door een lastige overgangsfase (pubertijd of overgang?) naar nieuwe levensjaren met nieuwe kansen en uitdagingen. Maar daarvoor is visie nodig, en durf. En dat alles vanuit een diepgeworteld geloof en vertrouwen.

Zoals ooit het christendom wortel schoot op het Europese continent door in vruchtbaar contact te treden met de culturen die het her en der in Europa aantrof, zo is het Christendom van de 21ste eeuw geroepen om hetzelfde te doen met onze hedendaagse cultuur. Niet slaafs en kritiekloos. Evenmin vanuit een strikt pessimistische houding. Maar wel onderscheidend en creatief.

Eén van de centrale bijdragen die het christendom aan het Europa van de 21ste eeuw kan leveren is ongetwijfeld het christelijke mensbeeld. Wanneer wij nadenken over wie God is, komen in onze antwoorden tevens onwillekeurig antwoorden mee over wie de mens is – wie ikzelf ben. En als wij als christenen nadenken over de mens, kunnen wij daarover niet afdoende spreken zonder ook God ter sprake te brengen.

Het unieke van het christendom is dat God niet alleen de mens (man en vrouw) naar Zijn beeld geschapen heeft zodat allen elkaars naaste zijn, maar dat Hij zichzelf in Jezus van Nazareth tot onze naaste heeft gemaakt.

Nadenken over wie Christus Jezus is, is dus tevens nadenken over wie ikzelf ben, wie mijn naaste is. En zo ontdekken wie God voor mij, voor ons, is.

Als het christendom toekomst heeft – en dat heeft het, òòk in onze zich ontkerkelijkende samenlevingen (!) – dan heeft het dat niet alleen omdat we nieuwe vormen vinden, maar vooral omdat we opnieuw de diepe stromen van levend water hebben durven aanboren en hebben durven nadenken over vragen als wie God is, wie ikzelf ben, en hoe ik in God kan zijn, leven, groeien. Dan zal het christendom fris zijn en bemoedigend, voedend en stimulerend, troostend en uitdagend.

Hendro Munsterman (1972) zal tijdens zijn lezing hierop ingaan.

Hendro Munsterman is rooms-katholiek theoloog en journalist. Hij woont en doceert theologie en godsdienstwetenschappen in Frankrijk, en is verbonden aan de Tilburg School for Catholic Theology. Hij schrijft verder als Vaticaan-commentator voor het Nederlands Dagblad en diverse internationale media. In 2017 heeft Hendro Munsterman de zgn. Oecumene-lezing uitgesproken.

Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee.
De lezing is vrij toegankelijk. Heel welkom!
Hopelijk zien we elkaar bij deze lezing!

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk