Benedictijnse spiritualiteit en de wereld van vandaag

Event details

  • woensdag | 8 June 2017
  • De hele dag

De Benedictijnse spiritualiteit is gebaseerd op de Regel van de heilige Benedictus van Nursia, de stichter van de Benedictijnen.

Benedictus moedigt niet alleen monniken maar ook leken aan op zoek te gaan naar God. Dit op zoek gaan kan gebeuren door gebed en werk, door meditatie en geestelijke lezing. Daarbij gaat het om het inoefenen van een levenshouding van ontvankelijkheid voor God. Het inzicht dat God altijd aanwezig is in het binnenste van onze gedachten, vormt de basis van deze levenshouding. Het leven in Gods aanwezigheid vraagt om innerlijke en uiterlijke aandacht. De liefde van God bereiken, dat is het doel van deze inspanning. De verinnerlijking betekent niet dat de buitenwereld, de wereld van vandaag, buitengesloten wordt. De verlichting van het innerlijke oog maakt de mens integendeel scherpzinniger om Gods aanwezigheid in de medemens te ontdekken en hem met gepaste eerbied tegemoet te treden. En dit leidt zelfs tot respect voor alles wat bestaat, tot eerbied voor heel de schepping.

Deze lezing wordt verzorgd door broeder Matthieu Wagemakers OSB, die interactief zal zijn. We vertrekken gezamenlijk vanuit Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 1, om ongeveer 12.00 uur naar de St. Adelbert abdij in Egmond aan Zee. Naast deze lezing zullen we ook een rondleiding krijgen in de abdij, deelnemen aan de vespersviering en een gezamenlijke maaltijd nuttigen.

Gelieve u aan te melden bij het secretariaat te Schaijk (0486-461220 / finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl / dinsdag tot en met vrijdag 09.00 – 12.00 uur)

Wij hopen u te mogen begroeten.
Heel welkom !