Paaswake parochie Heilige Johannes de Doper

Dit jaar zal de Paaswake worden gevierd in de St. Sebastianuskerk te Herpen. Zaterdag 20 april om 19.00 uur. Van harte welkom! Dit is de enige viering van de Paaswake in onze parochie. De nieuwe Paaskaarsen van alle kerken en kapellen worden dan gewijd alsmede het Doopwater. Laten we als...

Vastenproject

Samen op weg naar Pasen! Vanaf woensdag 6 maart (Aswoensdag) komen we elke woensdag samen tot en met woensdag 17 april (Chrismamis). Vanaf donderdag 18 april (Witte Donderdag) tot en met maandag Tweede Paasdag vervolgen wij onze ontmoetingen. Naast een speciale brochure zal via diverse kanalen hieraan aandacht worden besteed....

Lezing: Het belang van water en de relatie met het milieu.

Hoe ziet onze toekomst eruit? Water is essentieel voor het leven en dus voor een duurzame relatie tussen mens en natuurlijke omgeving. In deze zin is water een kostbare resource. Maar water kan ook een bedreiging vormen. Water issues (bv. te veel, te weinig, te vuil) beïnvloeden de levens van...

Week van ontmoeting

Zaterdag 1 juni 2019 t/m Zondag 9 juni 2019 Pinksteren, Feest van de Geest De Week van Ontmoeting is een actieweek van ontmoeten! Pinksteren, Feest van de Geest Deze Week van Ontmoeting heeft als thema: “Pinksteren, Feest van de Geest”. Met Pinksteren werd de Geest van God uitgestort over de...

Lezing: over de bisschoppensynode aangaande jongeren.

Tijdens de ‘Week van ontmoeting’. Na de pontificale H. Eucharistieviering op zondag 2 juni zal mgr. dr. Everardus de Jong, hulpbisschop van het bisdom van Roermond, zijn ervaringen delen aangaande de bisschoppensynode over jongeren en de onderscheiding van hun roeping in Rome. Aanvang ongeveer 11.00 uur in het parochiecentrum aan...

Lezing: Is er een nieuw Pinksteren nodig voor onze Kerk?

Tijdens de ‘Week van ontmoeting’. Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van bisdom Den Bosch, zal een lezing verzorgen passend op het thema van deze week ‘Pinksteren, feest van de Geest’. Stilgestaan en overdacht zal worden ‘Is er een nieuw Pinksteren nodig voor onze Kerk?’. Tijdstip: Dinsdag 4 juni 2019...

Film: Over het leven van de heilige Maria Magdalena.

Tijdens de ‘Week van ontmoeting’. Maria Magdalena voelt dat ze voor iets anders dan voor moederschap is bestemd. Ze sluit zich aan bij de charismatische Jezus van Nazareth en Zijn volgelingen. Jezus’ leven, lijden, dood en verrijzenis worden vanuit een vrouwelijk perspectief belicht. Een primeur in de geschiedenis. Interessant en...

Lezing: God diep in mij.

Vele mensen zijn op zoek naar spiritualiteit. Het heeft vooral iets te maken met een verlangen om terug thuis te komen in het leven zelf, om een nieuwe plaats te vinden in het “geheel”. Verinnerlijking helpt om dingen te dragen. Meister Eckhart is een christelijk auteur die in brede kring...