Lezing: Vluchtelingen

Activiteit details

  • 28 november 2018
  • 19:30
  • Pastoor van Winkelstraat 7-9 te Schaijk

Inleiding: Door de oorlog in Syrië zijn meer dan 11 miljoen mensen gedwongen te vluchten. Ondanks de grote zorgen die in Europa zijn ontstaan over de toenemende aantallen vluchtelingen die via de Middellandse Zee hun toevlucht zoeken in Europese landen, zoekt ruim 90% van de Syrische ontheemden een toevlucht in buurlanden zoals Jordanië, Turkije en Libanon. Nederlandse politici en Europese leiders zijn zo goed als unaniem in hun verklaring dat een dergelijke ‘opvang in de regio’ het meest wenselijke en reële antwoord is op de huidige ‘vluchtelingencrisis’. Over hoe een dergelijke regionale opvang eruit ziet is echter relatief weinig bekend en voor de consequenties ervan voor zowel de vluchtelingen als de regionale gastlanden is weinig aandacht.

In deze lezing zal Nora Stel ingaan op de manier, waarop Libanon – dat wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangt in proportie tot haar bevolking – omgaat met de instroom van ongeveer anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen.

Naar aanleiding hiervan zal een reflectie volgen op de internationale verdeling van juridische, politieke en morele verantwoordelijkheid: Hoe is het mogelijk dat de Syrische vluchtelingencrisis in de media is verworden tot een ‘Europese’ vluchtelingencrisis? Welke rol kunnen en moeten Nederland en andere Europese landen spelen in het opvangen van en zorgen voor vluchtelingen? Is ‘opvang in de regio’ werkelijk een constructieve een duurzame oplossing?

Inleider: Nora Stel (1986) werkt als assistent professor in Governance and Human Rights aan de Maastricht School of Management en is geaffilieerd onderzoeker bij het Centrum voor Conflictstudies aan de Universiteit Utrecht. Haar werk richt zich op het politieke bestuur van vluchtelingengemeenschappen in het Midden-Oosten en de interactie tussen vluchtelingen en hun vertegenwoordigers enerzijds en lokale overheden en gezagsdragers anderzijds.

Tijdstip: Woensdag 28 november 2018 om 19.30 uur Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee.

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Van harte uitgenodigd! Heel welkom!